Sinh Tố và Nước Ép, Cái Nào Tốt Hơn?

Các chuyên gia dinh dưỡng có thể thống nhất quan điểm trên nhiều chủ đề, nhưng một trong những vấn đề vẫn còn được tranh cãi đó là: Cái gì tốt hơn, sinh tố hay nước ép trái cây? Theo quan điểm của tôi mỗi loại đều có những ưu và khuyết điểm, vì vậy […]