Tư thế dành riêng cho bạn

Tư thế chó úp mặt với đầu gối cong (Downward-Facing Dog With Bent Knees)


Tên tư thế: Tư thế chó úp mặt với đầu gối cong Tên tiếng anh: Downward-Facing Dog with Bent Knees Tên tiếng phạn: Adho Mukha Svanasana Knees Bent Tư thế chó úp mặt với đầu gối cong (Downward-Facing Dog with Bent Knees) là tư thế Yoga biến thể của tư thế chó úp mặt. Đây là tư thế Yoga cơ bản và quen thuộc với các Yogi....