Yoga cho những ngày đèn đỏ

Read Article
Tư thế dành riêng cho bạn
Tư thế dành riêng cho bạn

Tư thế chó úp mặt kéo căng gân kheo (Downward-Facing Dog With Hamstring Stretch)


Tên tư thế: Tư thế chó úp mặt kéo căng gân kheo Tên tiếng anh: Downward-Facing Dog with Hamstring Stretch Tên tiếng Phạn: Adho Mukha Svanasana Hamstring Stretch Tư thế chó úp mặt kéo căng gân kheo (Downward-Facing Dog with Hamstring Stretch) là tư thế Yoga biến thể của tư thế chó úp mặt. Đây là tư thế Yoga cơ bản với...

Read Article
Tư thế dành riêng cho bạn
Tư thế dành riêng cho bạn

Tư thế chó úp mặt với đầu gối cong (Downward-Facing Dog With Bent Knees)


Tên tư thế: Tư thế chó úp mặt với đầu gối cong Tên tiếng anh: Downward-Facing Dog with Bent Knees Tên tiếng phạn: Adho Mukha Svanasana Knees Bent Tư thế chó úp mặt với đầu gối cong (Downward-Facing Dog with Bent Knees) là tư thế Yoga biến thể của tư thế chó úp mặt. Đây là tư thế Yoga cơ bản và quen thuộc với các Yogi....

No More Results
Chia sẻ để lưu lại
Hide Buttons